Općenito

Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici https://www.lastminuteeu.com/shop/ . Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice https://www.lastminuteeu.com/shop/ Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje. Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Smatra se, da se narudžbom i u cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanjaa i uvjeti kupnje. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Nositelj svih prava na Internet stranici http://www.lastminuteeu.com/shop/ je trgovačko društvo Last Minute d.o.o.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice https://www.lastminuteeu.com/shop/. Korištenjem Internetske stranice Korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice https://www.lastminuteeu.com/shop/ u skladu s njima. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.
Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.
Pojam Prodavatelj odnosi se dakle na trgovačko društvo Last Minute d.o.o., Šibenik, Nova V 5, OIB: 02823872402, Telefon: +385 (0) 91 200 2900, E-mail: lastminuteeu@gmail.com W: lastminuteeu.hr/shop/

Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi .

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Last Minute d.o.o. te prihvaća da tvrtka Last Minute d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Last Minute d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice lastminuteeu.hr/shop/. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice lastminuteeu.hr/shop/ pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na lastminuteeu.hr/shop/.

Korištenje Internetske stranice lastminuteeu.hr/shop/ isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranicilastminuteeu.hr/shop/ uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje lastminuteeu.hr/shop/ internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice lastminuteeu.hr/shop/.
Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na lastminuteeu.hr/shop/ Internetskoj stranici. Last Minute WEBSHOP zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.
Last Minute WEBSHOP sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Last Minute WEBSHOP ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Informacije o trgovačkom društvu:

Last Minute d.o.o.
Sjedište: Nova V 5, 22000 Šibenik, Hrvatska
Email: mail@lastminuteeu.hr/shop/
Tel:
Last Minute  društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu.
IBAN: HR7225030071151001496
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zadru (stalna služba u Šibeniku) pod brojem TT-20/1173-2.
MBS: 110098872
OIB: 02823872402
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.
Član uprave: Ivica Živković
Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima:
• Prodavatelj – trgovačko društvo Last Minute d.o.o. Nova V 5, 22000 Šibenik, Hrvatska upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru (stalna služba u Šibeniku) pod brojem TT-20/1173-2. OIB: 02823872402
• lastminuteeu.hr/shop/– web stranica u vlasništvu Prodavatelja.
• Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.
• Korisnik “Last Minute WEBSHOP” – svaka osoba koja web stranicu „lastminuteeu.hr/shop/” koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
• Korištenje „Last Minute WEBSHOP” – pristup stranici lastminuteeu.hr/shop/ radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine.
• Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „lastminuteeu.hr/shop/”
• Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „lastminuteeu.hr/shop/”, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

 

Načini plaćanja

Plaćanje na internetskoj stranici lastminuteeu.hr/shop/ vrši se u kunama. Cijene su maloprodajne, izražene u kunama i u njima je sadržan pripadajući PDV. Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške. Sve navedene cijene vrijede za kupovinu online.
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

 

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „lastminuteeu.hr/shop/”. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Last Minute WEBSHOP za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Last Minute WEBSHOP, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem “Last Minute WEBSHOP” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, telefona s ljudskim posredovanjem.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena potvrda o provedenoj narudžbi.
Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „lastminuteeu.hr/shop/” a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni.
Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu” klikom na link „Košarica”. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
U „košarici” se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Plaćanje”, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Brza narudžba” na kojoj je potrebno unijeti podatke relevantne za isporuku proizvoda poput adrese dostave, odabrati način plaćanja (virmansko plaćanje ili plaćanje pouzećem). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička ili pravna osoba. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
Po izvršenju prethodno navedenih koraka web trgovine i odabirom „Naručite” na stranici „Brza narudžba”, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe”, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.
Naručene proizvode Kupac može platiti na sljedeće načine:
1. Putem virmana i opće uplatnice
2. Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda od dostavne službe

Ako je Kupac odabrao plaćanje virmanom ili općom uplatnicom na njegovu e-mail adresu bit će poslana potvrda narudžbe. Djelatnici Last Minute WEBSHOP-a kontaktirat će Kupca po potrebi.
Ako se plaćanje proizvoda vrši putem virmana/opće uplatnice, korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:
Uplata na račun Last Minute d.o.o.
IBAN: HR7225030071151001496
Poziv na broj: broj ponude
Primatelj:
Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo naručene proizvode. Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu s uvjetima dostave.
U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.
Plaćanje pouzećem omogućuje Kupcu da narudžbe podmiri prilikom same dostave na navedenu adresu odnosno tek kada proizvod vidi pred sobom. Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Dostava

1. Trošak dostave
Dostava za sve narudžbe iznad 394 kune kupljene u Last Minute WEBSHOP internetskoj trgovini je besplatna za područje cijele Hrvatske. Trošak dostave za narudžbe manje od 394 jasno je definiran u procesu naručivanja.
Proizvodi koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi bit će isporučeni dostavnoj (kurirskoj) službi u roku od jednog do tri radna dana, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 13h – od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. Kurirske službe u pravilu dostavljaju robu naredni radni dan po primitku, osim otoka i Dubrovačke regije). Iako se prodavatelj trudi beziznimno poštivati rokove isporuke, zastoji su mogući u slučajevima velike potražnje određenog proizvoda, defekture ili drugih nepredvidljivih slučajeva.
Ako Kupac želi dogovoriti odgovarajući termin dostave, to je potrebno navesti pod NAPOMENA kako bismo kupčevu želju mogli prenijeti dostavnoj službi.
Ukoliko kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja sugerira se provjeriti:
• Je li poruka u Junk/Spam folderu
• Je li mailbox pun

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Prodavatelj će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti isporuci naručenih proizvoda. Račun za narudžbu dostavlja se u pošiljci zajedno s robom ili u elektronskom obliku, elektronskom poštom.

Naručeni proizvodi isporučuju se na cijelo područje Republike Hrvatske. Isporuka se obavlja preko renomiranih kurirskih službi.
Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više nema, Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku. Svi naručeni artikli nastojati će se isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljki.
Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Nažalost, Prodavatelj nije u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe. Za svaku pošiljku Kupac ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke.

2. Proces dostave
Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.
U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.
U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Cijene dostave istaknute su na „lastminuteeu.hr/shop/” i u njima je sadržan pripadajući PDV.
Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke.

Povrati

1. Povrat
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrazac-za-jednostrani-raskid-ugovora koji je dostupan ovdje i koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu: mail@lastminuteeu.hr/shop/. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Potrošač snosi trošak povrata robe.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje na dokaziv način (preporučeno sa pošiljkom) robu osobno Prodavatelju u njegovom skladištu. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, u što ne ulazi otvaranje pošiljke i paketa kako bi se uvjerio da je kupljeni proizvod zaista taj unutar pakiranja. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

2. Pravo na povrat
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
• ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
• predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
• predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena za Kupca;
• predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, a da je Kupac o tome obaviješten;
• predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
• predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
• predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca;
• predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
• ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Last Minute d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na Prodavatelja bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Last Minute WEBSHOP, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385 (0) 22 340 801 ili se javi na mail@lastminuteeu.hr/shop/ kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

3. Reklamacija
Ako Kupac prilikom prve uporabe ustanovi da je isporučeni proizvod neispravan ili da njime nije zadovoljan, potrebno je kontaktirati Prodavatelja i slijediti niže navedene korake.
Poslati informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na mail@lastminuteeu.hr/shop/, telefonski broj +385 (0) 22 340 801.
Prodavatelj će poslati potvrdu primitka reklamacije te temeljem opisa informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis.
U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na adresu Kupca šalje se dostavna služba koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na Prodavateljevo skladište. U slučaju zamjene proizvoda, na Kupčevu adresu Prodavatelj može poslati novi proizvod, prilikom čije isporuke će dostavna služba preuzeti i reklamirani proizvod.
Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo obavijest o povratu novca. Povrat novca bit će odrađen unutar 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski na +385 (0) 22 340 801 ili e-mailom na mail@lastminuteeu.hr/shop/
U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, poslat ćemo sve podatke ovlaštenog servisa.
Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tome slučaju molimo da Kupac ne preuzima pošiljku. Molimo da nas Kupac kontaktira kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
Vjerujemo da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju.

4. Jamstvo
Period jamstva naznačen je kod svakog proizvoda ili usluge. Ukoliko period jamstva nije naveden proizvod ili usluga ne podliježe jamstvu.
Garancijski rok počinje teći na dan isporuke proizvoda. Zadržavamo pravo na popravljanje proizvoda u slučaju kvara tijekom garancijskog razdoblja.
Zaštita osobnih podataka i politika privatnosti
Prema zakonu Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak definiran je kao svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili podatak kojim se može identificirati osoba, utvrditi identitet izravno ili neizravno. Te podatke tretiramo kao osobne podatke.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Voditelj zbirke osobnih podataka dostupan je putem mail adrese mail@lastminuteeu.hr/shop/ ili na adresi sjedišta tvrtke u ulici Nova V 5, 22000 Šibenik.
Pravne osnove za obradu osobnih podataka sukladno propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka su sljedeće:
• kada ste pristali na obradu (privola),
• kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
• u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
• u svrhu legitimnih interesa tvrtke Last Minute d.o.o., odmjerenih u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,
• kada je to potrebno u pravne svrhe.

Kada i kako Last Minute WEBSHOP prikuplja podatke korisnika?

Tvrtka Last Minute d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji legitimni interes te za koje ima privolu Kupca u svrhu informiranja, podrške kupcima i marketinga.
Last Minute WEBSHOP se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka za koje postoji legitimni interes u svrhu izvršavanja dostave kupljenog proizvoda).
Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se održavanjem najviših standarda sigurnosti i poslovanja. Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.
Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.
Ažurirajte vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

1. Podatke prikupljamo prilikom kupovine u lastminuteeu.hr/shop/ trgovini i u svrhu dostave proizvoda
Prilikom kupovine u lastminuteeu.hr/shop/ internetskoj trgovini tražimo od vas određene osobne podatke koji su nužni za ispunjenje usluge i kupovinu. Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.
U svrhu dostave proizvoda naručenog putem lastminuteeu.hr/shop/ internetske trgovine potrebno je unijeti vaše osobne podatke (ime, prezime, adresu dostave, broj telefona i e-mail adresu).
Legitiman pristup podacima kupca koje uključuju ime i prezime te adresu dostave imaju pristup djelatnici dostavnih službi s kojima Last Minute WEBSHOP ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem lastminuteeu.hr/shop/ internetske trgovine.
Last Minute WEBSHOP ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Last Minute WEBSHOP za naplatu kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

2. Podatke prikupljamo i obrađujemo ako nas izravno kontaktirate
Podaci koje primimo izravnim kontaktom od kupaca koji nam se obrate za informacije o proizvodima i uslugama:
• putem obrasca na internetskoj stranici https://lastminuteeu.hr/shop/
• direktno mailom
• telefonskim pozivom
• uživo u uredu tvrtke
Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu traženih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva. Kupci i korisnici internetske stranice lastminuteeu.hr/shop/ suglasni su da u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te u skladu s traženim upitom obrađujemo osobne podatke.

3. Prilikom slanja newslettera pretplatnicima
Last Minute WEBSHOP prikuplja e-mail adrese korisnika koje koristi za slanje newslettera odnosno elektroničkih poruka koje sadrže promotivne poruke, ponude i vijesti iz svijeta zdravlja i zdravog načina života.

4. Prikupljanje u svrhu osiguravanja podrške kupcima i marketinga
Last Minute WEBSHOP uz privolu Kupca može koristiti osobne podatke za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, newslettera te unaprjeđenja odnosa s Kupcima.

Ukoliko pristup podacima u svrhe marketinške obrade imaju treći pružatelji usluga, oni su detaljno opisani u nastavku ovog teksta.
Tko su subjekti s kojima Last Minute WEBSHOP može dijeliti osobne podatke?

1. Pružatelji usluga za slanje e-mail promotivnih poruka
Last Minute WEBSHOP surađuje s pružateljima usluga trećim stranama kako bi se mogle provesti aktivnosti slanja e-pošte, oglašavanja i analiziranja upotrebe naših web mjesta i aplikacija te praćenja učinkovitosti kampanja.
Osobne podatke dijelimo samo u onoj mjeri potrebnoj za izvršavanje usluge u naše ime. U nastavku možete provjeriti tko su davatelji usluga trećih strana potrebnih za suradnju:
Mailchimp – automatizirana platforma za slanje elektroničke pošte koja nam omogućava slanje newslettera
Google – Google Analytics koji se upotrebljava za praćenje web statistike i demografskih podataka i ponašanja web korisnika. Koristimo ga za praćenje učinkovitosti naših marketinških kampanja.

2. Pružatelji usluga potrebnih za sklapanje ili izvršavanje ugovora
Pristup bazi Kupaca s osobnim podacima Kupaca uz Last Minute WEBSHOP u svrhu sklapanja ili izvršavanja ugovora, odnosno kupovine u Last Minute WEBSHOP trgovini i dostavu proizvoda imaju:
• 234 d.o.o., tvrtka specijalizirana za Web Publishing rješenja
• Dostavne službe s kojima Last Minute WEBSHOP ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem lastminuteeu.hr/shop/ internetske trgovine.
• Prodavatelj proizvoda u konkretnom procesu kupnje kada je Last Minute d.o.o. ovlašteni trgovinski zastupnik (pogledaj Opće uvjete Ostale odredbe) u kojem slučaju prodavatelj koji izdaje račun i isporučuje robu mora imati podatke o Kupcu. U ovom slučaju prodavatelju se prosljeđuju osobni podaci kupca – korisnika i to: ime, prezime, adresa (po potrebi e-mail adresa ili tel. broj za kontakt prilikom isporuke).

Politika kolačića

Kako bi stranice lastminuteeu.hr/shop/ ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, Last Minute WEBSHOP prije spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak korisnika.
Korištenjem web stranice lastminuteeu.hr/shop/ internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookiea.
Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje Last Minute WEBSHOP.

Ako želite saznati više informacija o kolačićima i uklanjanju iz preglednika kliknite ovdje.
Kakve kolačiće koristi Last Minute WEBSHOP i zašto?
Privremeni kolačići (engl. Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na lastminuteeu.hr/shop/.
Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Last Minute WEBSHOP koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti poput „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici, što vama kao registriranom korisniku olakšava korištenje lastminuteeu.hr/shop/. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i sukladno tome poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Ovo su primjeri trećih strana koje pružaju usluge analize i marketinške obrade podataka:
Mjerenje posjećenosti
Naša web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. (“Google”). Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google i pohranjene na poslužiteljima u Republici Irskoj gdje će se čuvati najduže 26 mjeseci nakon čega će biti izbrisani. Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vašeg korištenja naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime tvrtke Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Daljnje informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete dobiti na adresi http://www.google.com/privacy.html.
Ukoliko želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema “kolačiće”, to možete učiniti ovdje.

Kako korisnici mogu ažurirati, urediti ili obrisati svoje osobne podatke?
Tvrtka Last Minute d.o.o. prikuplja podatke korisnika u skladu propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Svaki korisnik može u svakom trenutku:
• zatražiti pristup svojim osobnim podacima i zatražiti ažuriranje osobnih podataka i eventualnih netočnosti.
• tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke.
• zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način.
• zatražiti brisanje osobnih podataka korisnika te zatražiti brisanje podataka za koje više ne postoji zakonska osnova za upotrebu. Budući da korisnici mogu zatražiti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi zaštite korisnika možemo vas zatražiti provjeru identiteta prije provođenja zahtjeva.
• u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom.
• dati prigovor na svaku obradu (uključujući profiliranje) koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.
• tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.
• Last Minute WEBSHOP može odbiti provođenja zahtjeva ukoliko se time ugrožava privatnost korisnika ili drugih korisnika, ako je primjena zahtjeva suprotna zakonu, u izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), pravnih obveza ili prava i sloboda drugih.

Zahtjeve za pristup, ispravljanje ili brisanje podataka možete uputiti na:
mail@lastminuteeu.hr/shop/ ili na adresu sjedišta tvrtke Nova V 5, 22000 Šibenik, Hrvatska.
Obrada takvog zahtjeva može biti tehnički i vremenski složen proces te je u složenim slučajevima ili u slučaju većeg broja zahtjeva potrebno duže vrijeme za obradu podataka o čemu ćemo vas obavijestiti na zakonit i siguran način.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka?
U svrhu očuvanja sigurnosti, integriteta i dostupnosti osobnih podataka kupaca, podatke osiguravamo nizom sigurnosnih mjera koje uključuju enkripciju, autentifikaciju i strogo ograničeni pristup podacima.
Neke od mjera koje koristimo uključuju:
• strogo ograničen pristup osobnim podacima temeljen na načelu „nužnog poznavanja“
• korištenje podataka isključivo u skladu s legitimnim interesom, ugovornom obavezom ili danom privolom Kupca
• postavljanje antivirusnih programa i vatrozida na IT sustave u svrhu detekcije, sprječavanja zloupotrebe osobnih podataka i neovlaštenog pristupa podacima.
Koliko dugo zadržavamo vaše osobne podatke?
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Prigovori, reklamacije, pohvale i kontakti
Pohvale i prigovori
Pisani prigovor, odgovor, obavijesti
U skladu s člankom 10., Zakona o zaštiti potrošača u slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor lastminuteeu.hr/shop/ internetskoj trgovini.
Last Minute WEBSHOP vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona +385 (0) 22 340 801 ili putem maila mail@lastminuteeu.hr/shop/.
Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime.
Last Minute WEBSHOP će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu Nova V 5, 22000 Šibenik, Hrvatska.
Telefon: +385 (0)91 200 2900
E-mail: mail@lastminuteeu.hr/shop/
Platforma za online rješavanje sporova
Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnje bit će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Registracija korisnika
U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, tvrtka Last Minute d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ostale odredbe

1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „lastminuteeu.hr/shop/” samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „lastminuteeu.hr/shop/”, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „lastminuteeu.hr/shop/” na drugim web stranicama je zabranjen.

2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „lastminuteeu.hr/shop/” trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

4. Kada „lastminuteeu.hr/shop/” odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

6. Kupac potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Last Minute d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Kupaca bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

7. Tvrtka Last Minute d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na lastminuteeu.hr/shop/ internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Last Minute d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Last Minute d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Kupac oslonio na informacije dobivene putem lastminuteeu.hr/shop/ Internet stranice. Na Kupcu leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem lastminuteeu.hr/shop/ Internet stranice.

8. Dijelovi ovih stranica koji govore o bolestima, tegobama i stanjima ne sadrži potpune medicinske informacije i sačinjene su kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije sa za to kvalificiranim medicinskim osobljem.Ne preuzimamo nikakvu odgovornost o tome na koji ćete način vi koristiti informacije na našim stranicama. Uvijek se morate savjetovati s vašim terapeutom odnosno liječnikom prije početka bilo kojeg tretmana, kao i ukoliko imate pitanja, nejasnoća ili želite saznati više informacija o vašem medicinskom problemu. Opisi proizvoda iz Web Shopa, tekstovi i publikacije nisu medicinski savjeti kao ni savjeti za postavljanje dijagnoze, terapije vaših problema ili načina upotrebe pojedinih proizvoda.

9. Prodavateljem se smatra tvrtka koja isporučuje proizvod te ispostavlja račun, te je u tome slučaju Last Minute d.o.o. posrednička tvrtka, a Last Minute WEBSHOP posrednička Internet stranica.

10. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.