Dezinfekcijski tunel – TREND

39.000,00 kn

Metod dezinfikacije Beskontaktno merenje temperature I prskanje
Vreme trajanja dezinfekcije 2-3 sec merenje temperature +3-4 sec prskanje
Vremensko trajanje zas=te 18 sata
Povrsina nakon dezinfikacije Blago orosena
Dezinfikaciono sredstvo DIOXY SUPRA ALL
Broj tretmana sa punim rezervoarom Min 5500
Otvor za punjenje dezinfikacionog sredstva Na vrhu uredjaja
Prostor za koristenje Svi ulazi u javne I privatne objekte
Odrzavanje uredjaja Standardna neagresivna sredstva za ciscenje
Broj dizni na uredjaju 6 (sest) komada
Tip dizni Specijalne dizne visokog pri=ska 0,15 mikrona
Ugao rasprsivanja Puna kupa 60 stepeni
Kapacitet rezervoara 30 L
Pri=sak pumpe LLC MAX 110 bar
Konstrukcija uredjaja EXP 14 Aluminijumska lagana konstrukcija 20x20x2
Vanjska obloga uredjaja ALU Bond ploce 3mm (cijela 5mm)
Sensor (detekcija ulaska u tunel) Automa=zovan elektronski
Voltaza AC 220-230v-50HZ standard, DC 12v
Elektricna zas=tna klasa IP 44
Dimenzije uredjaja 100 x 220 x 75
Tezina uredjaja apx. 100 kg